Praca geologiczne

Usługi geologiczne firmy Saturn – nasze realizacje

Nasza firma funkcjonuje już od ponad 15 lat i na przestrzeni tego czasu udało nam się zrealizować wiele udanych zleceń na terenie Śląska, Małopolski i całego kraju. Z powodzeniem wykonaliśmy szereg badań geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych pod kątem konkretnych projektów, zawsze największy nacisk kładąc na precyzyjne określenie parametrów wytrzymałościowych i mechanicznych gruntu pod inwestycję. Wykonaliśmy już tysiące ekspertyz i opinii geologicznych oraz geotechnicznych. Przeprowadziliśmy rozpoznania z zakresu geologii inżynierskiej m. in. dla inwestycji:

 •  budowy zachodniej obwodnicy Kęt, etap I- odcinek południowo-zachodni,
 •  budowy parkingu podziemnego wraz z przebudową Placu Wojska Polskiego i ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej,
 •  rozbudowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Roztoka Wielka-Krzyżówka,
 •  rozbudowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Gnojnik-Tymowa,
 •  rozbudowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Łososina Dolna-Bilsko,
 •  rozbudowy drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz- Piwniczna – Granica Państwa na odcinku Piwniczna-Granica Państwa oraz budowa mostu granicznego na rzece Poprad,
 •  przebudowy istniejącego mostu na rzece Poprad oraz budowy mostu tymczasowego wraz z dojazdami w miejscowości Piwniczna Zdrój,
 •  budowy drogi krajowej nr 28 relacji Wadowice- Sucha Beskidzka odcinek Tarnawa Dolna – Zembrzyce,
 •  rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą powiatową nr K-2013 w miejscowości Tomaszkowice,
 •  rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Wczasowego „Niagara” w Międzybrodziu Żywieckim,
 •  przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną Wola Dębińska-Sterkowiec, w Woli Dębińskiej,
 •  przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice,
 •  rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice - Modlnica,
 •  budowy hali produkcyjno-magazynowej w Czechowicach-Dziedzicach,
 •  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów-Przysucha-Szydłowiec-Wierzbica,
 •  budowy Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,
 •  remontu skrzyżowania drogi łączącej most graniczny z drogą powiatową nr K 1649 w miejscowości Łysa Polana ,
 •  budowy mostu w ciągu drogi stanowiącej dojazd do terenów skansenu na potoku Łubianka w Nowym Sączu,
 •  przebudowy drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski-Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec, woj. lubelskie,
 •  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku Pabianice-Dłutów,
 •  budowy obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec,
 •  budowy hali produkcyjnej na terenie Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach,
 •  remontu drogi ul. Chałubińskiego w m. Zakopane,
 •  korekty łuków drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Nowy Wiśnicz,
 •  przebudowy drogi powiatowej nr 0191T Wodzisław-Gajówka, woj. świętokrzyskie,
 •  rozbudowy ul. Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok, w m. Krosno ,
 •  rozbudowy przejścia podziemnego pod ul. Piastowską w Bielsku-Białej,
 •  przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej.
 • przebudowy pasa startowego Lotniska Balice k/Krakowa,
 • budowy Hali TOP-STEEL Bohemia s.r.o. Trinec, Czechy.


W zakresie prowadzonych badań hydrogeologicznych udało nam się zrealizować m.in.:

 •  projekt i dokumentację ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie firmy „Bobrek” w Bobrku,
 •  określenie warunków hydrogeologicznych dla budowy cmentarza parafialnego w Barwałdzie Górnym,
 •  projekt i dokumentację ustalającą zasoby eksploatacyjne źródła na terenie Nadleśnictwa Ustroń w Brennej Leśnicy,
 •  projekt i dokumentację ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na terenie rozlewni wód „Bystrzanka” w Bystrej Śląskiej,
 •  projekt i dokumentację ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na terenie betoniarni „Olbet” w Łękawicy,
 •  projekt i dokumentację ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na terenie rozlewni wód PROWATER w Sopotni Wielkiej,
 • projekt i dokumentację warunków hydrogeologicznych dot. budowy Stacji Paliw Lotos w Czechowicach – Dziedzicach,
 • projekt i dokumentację zasobów źródła dla wodociągów w Łodygowicach k/Żywca.


Prowadziliśmy także nadzory geologiczne i geotechniczne przy inwestycjach:

 •  budowy Oczyszczalni Ścieków w Żywcu,
 •  budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Bielsku-Białej,
 • budowy centrum handlowego Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach.